İlaçdışı tedaviler

egitim-danismanligi

Merkezimizde, dünyada geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış algı eğitim yöntemlerinden olan Berard algı Eğitim, Neurofeedback ve Prep yöntemleri kullanılmaktadır.

Berard Algı Eğitim Yöntemi
Berard yöntemi öğrencilerin eğitim ve öğrenimde en yüksek verimi alabilmelerini sağlamak amacıyla uygulanan, konsantrasyon artırıcı, odaklanmayı sağlayıcı bir ön eğitimdir. Bu sistemde kulaklık aracılığıyla gelen sesler ayrıştırılarak algı sistemi uyarılır, algı artar. Sağ ve sol kulaktan aynı anda yapılan dinleti sayesinde iki kulaktaki algının dengelenmesi beklenir.

Kimler yararlanabilir?
• İşitme kaynaklı dikkat eksikliği sorunu yaşayanlar
• Ders çalışıp yeterli verimi alamayanlar
• Sınava hazırlanan ve sınav kaygısı yaşayanlar
• Sınav ve derslerde dikkatini odaklayamayanlar
• Konsantrasyonu en üst düzeye yükseltmek isteyenler
• Dikkat hatalarını en aza indirmek isteyenler
• Kekemelik ve sözel ifade güçlüğü yaşayanlar
• Otizmli bireyler
Berard yöntemi her biri yarım saat süreli 20 ayrı dinletiden oluşur. İlk 5 gün kesintisiz uygulanması gerekmektedir. Sonrasında her gün bir seans ya da gün içinde 3 saat ara vermek koşuluyla iki seans halinde uygulanarak program tamamlanır.

Neurofeedback Algı Eğitim Yöntemi
Neurofeedback görsel algı eğitimi bilgisayar animasyonunda yer alan görsel uyaranlar yardımıyla beyin fonksiyonlarının doğrudan eğitilmesi prensibine dayanmaktadır. Beyin dalgalarının mental performansın arttırılması için kullanılması temelinde bir öğrenme stratejisidir.
Kimler yararlanabilir?
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
• Alt ıslatma
• Kabuslar
• Uyku terörü
• Diş gıcırdatma
• Depresyon
• Kaygı Bozuklukları
• Migren
• Kronik stres
• Sinirlilik
• Unutkanlık sorunu yaşayanlar yararlanabilir.
Uygulama sırasında beynin elektrik aktivitesini ölçen özel aparat bilgisayara bağlanır. Özel geliştirilmiş programla 30 dakikalık seanslar boyunca kişi hedef beyin dalgasını ihtiyaca göre düşürür ya da artırır. Ortalama 20 seans olarak uygulanır. Seans sıklığı ve uygulaması kişinin ihtiyacına ve talebine göre planlanır.

Kranial Elektroterapi Uyarım Tedavisi (KET)
Ket elektro tıp kapsamında geliştirilmiş son tedavi yöntemlerinden birisidir.
Ket, kulağa yerleştirilen elektrotlarla uygulanan özel üretilmiş mikro akımın hedef beyin bölgelerine uygulanmasını amaçlar.
Ket uygulaması esnasında akım beynin hipotalamus bölgesinde ilerler. Beyinde endorfin, serotonin, noradrenalin, dopamin gibi kimyasal ileticilerin arttığını, kortizol hormonunun azaldığını gösteren bulgular vardır. Ket’in etkili olduğu; kişinin uyanık, dikkat artmış aynı zamanda gevşemiş olmasını hissetmesi ile anlaşılır. Bu özellik alfa beyin dalgasının artışının karakteristik özelliğidir. Bazı kullanılıcılar tedavi esnasında kaygılarının azaldığını bazı kullanıcılar neşelerinin arttığını belirtirler. Bazı kullanıcılar iç yanması hissi ve/veya zihin açılması hissini belirtirler. 5- 10 seansta sonuç alınması beklenir.

Transkranyel Doğru Akım Uyarımı (tDCS), kafa derisine hafif bir elektrik akılı ileten taşınabliir bir nöromodülasyon tekniğidir. tDCS beyin fonksiyonlarında kısa sürede kalıcı değişimler olmasını sağlar. Uygulama sırasında alın bölgesine yerleştirilen iki elektrot sayesinde verilen akım, beynin uyarılmasına ve aktivitesini arttırmaya yardımcı olur. Mikrouyarım tedavisi olarak da bilinir. Özellikle ilaca engel durumlarda yani yaşlılıkta, hamilelerde ve emzirenlerde rahatlıkla uygulanabilmektedir. Her gün 1 seans olacak şekilde ortalama olarak 30 dakikalık 20 seanstan oluşur.

Kimler Yararlanabilir?

Depresyon

Anksiyete

akut ve kronik ağrı

Afazi

Atletik performansı arttırma

Sakinleşme ve Dinginleşme

İnme sonrası rehabilitasyon

Migren

Madde bağımlılığı