İlaçsız Dikkat Arttırıcı Yöntemler
Ocak 4, 2017
Berard İşitsel Algı Eğitimi nedir?
Ocak 4, 2017

EEG-Neurofeedback nedir?

Neurofeedback, beyin dalgalarının eğitilmesiyle uğraşır. Amacı, kişinin EEG’sini seçilen bir dataya göre değiştirmektir. Temelde öğrenme stratejisine dayanan bu sistem, kişinin kendi beynini daha aktif kullanmasını sağlar. Eğer kendi beyin dalgalarımızı görebilirsek, hangi dalganın ne zaman artıp ne zaman azaldığını öğrenirsek; kendi beynimizi kontrol edebiliriz. Ve tekrar eden seanslarla istendik beyin dalgalarını arttırıp, istenmedik beyin dalgalarını azaltabiliriz. Bu beyin egzersizine neurofeedback deniyor. Kişi, kendi beyin dalgalarını değiştirmeyi öğrenebildiği için kalıcı bir çözümdür.


Sistem aynı kaslarımızı güçlendirmemize benzer. Kaslarımızı güçlendirmek ve daha sağlıklı bir birey olmak için spor yaparız. Spor yapmaya başlamadan önce vücudumuz ağırlık kaldırmakta zorlanır fakat spor yapmaya başladıktan kısa bir süre sonra kaslar güçlenir ve ağırlık kaldırmak eskisi kadar zor gelmez. Beyin, tıpkı kaslarımız gibi idman yaptıkça daha da güçlenir. Neurofeedback, kişinin ihtiyaç duyduğu konuda beynine idman yaptırır. Bu beyin eğitme sisteminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, düzenli bir şekilde uygulanmasıdır. Haftada en az 2 gün tekrarlanması büyük önem taşır.


Bu karmaşık organımızın yani beynimizin içinde bir tür filtre vardır. Bu filtre sayesinde biz bazen bazı gereksiz şeyleri fark etmeyiz. Örneğin bir kafeye gittiğimizde yan masanın ne konuştuğunu dikkat kesilmeden duymayız. Bu sayede masamızdaki sohbete daha rahat odaklanabiliriz. Fakat bazen dikkatimizi toparlayamadığımız, karşımızdaki insanı algılamakta zorlandığımız anlar olabilir. Neurofeedback beyindeki bu filtre sistemini düzenler. Yalnız dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda değil, ayrıca anksiyete, depresyon, epilepsi, demans ve şizofreni dahil olmak üzere her türlü psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkta yaygın ve etkin olarak kullanılmaktadır.


Amerika’da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan şikayetçi 2 milyon insan yaşamakta. Bu hastaların %30’luk kısmında öğrenme güçlüğü de görülmektedir. Thompson&Thompson’ın yürüttüğü neurofeedback araştırmasında ise 111 DEHB hastasına 20 seans neurofeedback uygulamıştır. Daha sonra yapılan ölçümlerde bu hastaların tamamında gelişme kaydedilmiş, büyük bir kısmında ise yalnız dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda değil ayrıca davranış problemlerinde de iyileşme görülmüştür. Bir kere öğrenildiğinde unutulmayan bu tedavi yöntemi, acısızdır ve yan etkisi bulunmamaktadır. Bir ya da birden fazla sensör saçlı deriye, bir tane de kulaklara yerleştirilir. Böylece beyin dalgalarını monitörde görebilir ve izleyebiliriz. Bu arada ses ve görüntü yoluyla kişiye geri bildirim verilir. Neurofeedback seans süresi 30 dakikadır ve minimum 20 seans olarak uygulanır. Seans esnasında kişi ekrandan bir film izler. Seansların sonunda kişi kalıcı bir şekilde beyin dalgalarını kontrol etmeyi öğrenir. Bu da başarı ve mutlu bir hayatın yolu demektir.