ONLINE Terapi Hizmetleri
Ocak 4, 2017
CAS BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ocak 4, 2017

Kraniyal Elektroterapi (KET)

1978 yılında kronik ağrı ve stres ile ilgili çalışmalar yürüten Dr. D. Kirsch; Kardiyal Elektroterapi Uyarımı ile anksiyete, depresyon ve uykusuzluk problemlerinin çözümü olabileceğini, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sundu ve onay aldı. Anksiyete, depresyon, insomnia (uykusuzluk) ve stresin tedavisinde ilaçsız bir yöntem olarak tercih edilir. Yan etkisi bulunmamaktadır. Amerika da doktor reçetesiyle de kullanıldığı bilinmektedir. Bilimsel araştırmalar, KET cihazının; etkili, güvenli, kolay kullanımlı tıbbi bir çözüm olduğunu kanıtlamıştır.


KET cihazının çalışma prensibi, vagus sinirinin hafifçe uyarılması prensibine dayanır. Uyarım için vagus sinirine ulaşılması oldukça kolaydır çünkü vagus siniri her iki kulağın altındaki deri yüzeyinin hemen altındadır. Bu, “post travma” siniridir çünkü beynin en eski ve en duyarlı kısmından oluşur. Beynin amigdala olarak da adlandırılan bu aşırı duygu dolu kısmı, merkezi sinir sistemindeki “endişe” köşesidir. Bu kısım, duygudan ziyade derin endişe ve saldırganlık hisleri üretir. Tehlikeyi algılamada yüksek bir yeteneğe sahiptir ve tehlikeye “kork ve kaç” şeklinde tepki verir. Bu sonucun hiçbir mantığı ve ilgisi yoktur. Beynin bu kısmı sadece ham korkuları tanır. Travmatik deneyimler, travmayı tekrar tekrar yaşatarak beynin bu kısmını bitmek tükenmek bilmeyen anksiyete durumuna sokar. Kullanılan akım özel bir akımdır. Bedenin doğal olarak ürettiği biyoelektrik akımı aktive eden kombine dalga şeklidir.


KET uygulaması esnasında akım beynin hipotalamus bölgesinde ilerler. Beyinde endorfin, serotonin, noradrenalin, dopamin gibi kimyasal ileticilerin arttığını, kortisol hormonunun azaldığını gösteren bulgular vardır. KET uygulamasının bireylerdeki etkisi; kişinin uyanık, dikkat artmış aynı zamanda gevşemiş olmasını hissetmesi ile anlaşılır. Bu özellik alfa beyin dalgasının artışının karekteristik özelliğidir. Bazı kullanıcılar tedavi esnasında anksiyetelerinin azaldığını bazı kullanıcılar neşelerinin arttığını belirtirler. Bazı kullanıcılar iç yanması hissi ve/veya zihin açılması hissini belirtirler. 5- 10 seansta sonuç alınmazsa tedavinin başarılı olmadığı düşünülür. Tedavinin en önemli etkisi, Norman Sheady’in araştırmalarına göre uyarım sırasında, nörokimyasallardan serotonin kanda -40, beyin omurilik sıvısında %50-200 artmaktadır. Ağrı kesici hormon olan beta endorfin kanda (Plasma) %98 , Beyin Omurilk sıvısında %219 artar.


Wisconsin Üniversitesi'nden Jarzembski ve araştırma grubu yaptığı araştırmalar sonucunda akımın Limbik sistem yani psikofizyolojik temel beyin alanları boyunca kanalize olduğunu saptamışlardır. Ayrıca, Austin, Teksas Üniversitesi Biyomedikal mühendislik bölümünden Ferdjallah ise 1 amperlik akımdan beynin talamik bölgesine ulaştığını, yani 1 amperlik akımın nörotranmitter (kimyasal taşıyıcı) üretimi ve salınımını etkilemek için yeterli düzeyde olduğunun kanıtlanmışlardır. Bu çalışmalar sonunda, KET uygulamasının "Presinaptik membranda kimyasal ileticilerin sinaptik aralığa geçişini indüklediği ve replasman nörotransmitter maddelerinin üretimini arttırdığı.” sonucuna ulaşılmıştır.


Vagus sinirinin hafifçe uyarılması işlemi, kulak klipsleri veya yapışkan jellenmiş elektrot pedler ile gerçekleştirilir. Uyarım, nazik bir karıncalanma hissi verir. Sonuç olarak Kraniyal Elektroterapi uygulaması, birkaç haftalık süreçte, merkezi sinir sisteminde duygusal dengenin yeniden sağlanmasına yardım eder. Beyin daha sonra bu denge durumunu aynen eskiden olduğu gibi otomatik olarak sürdürebilir ve birkaç gün veya birkaç hafta içinde semptomlar, ne kadar eski olduğuna veya ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olmaksızın ortadan kaybolur. Beyin, stres ve travma öncesindeki en uygun işlevsel durumuna geri döner. Ve bu değişikliklerin tümü kalıcıdır. Kraniyal Elektroterapi uygulaması merkezi sinir sisteminde gerçekleşen hızlı değişimler sayesinde hastalar; kısa zamanda iyi bir uyku düzenine kavuşurlar. Daha iyi dürtü kontrolü, daha iyi denge, daha iyi odaklanma ve sakinlik hissi ile birlikte keyifli, kendi ayakları üzerinde duran ve dingin bir zihne sahip biri olabilirler. Zihinsel karışıklığın azaldığı, nedensiz öfkelerin kaybolmaya başladığını kısa zamanda gözlemlenebilmektedir.


home_home_productdetails5