EEG-Neurofeedback nedir?
Ocak 4, 2017
DUIS Vulputate
Ocak 4, 2017

Berard İşitsel Algı Eğitimi nedir?

Beynimizin sağ ve sol tarafı bilgiyi farklı şekilde işler. Genelde her birey beyninin bir tarafını ağırlıklı olarak kullanır fakat düşünme ve öğrenme işlemleri her iki tarafta dengeli olarak kullanıldığında gerçek verimine ulaşır. Bunun anlamı daha az kullanılan tarafın güçlendirilmesi gerektiğidir. Beynin sol tarafı genelde bilgileri doğrusal bir yapı içinde, parçadan bütüne giderek işleme koyar. Parçaları alır, sıraya koyar ve mantığa uygun olarak düzenler ve sonra bir sonuca varır. Örneğin matematik ya da fen bilgisi gibi sayısal derslerde sol beyin oldukça önemlidir.


Berard işitsel algı eğitimi, algının en kısa yolu olan sağ kulak-sol zihin bağlantısının güçlendirilmesi eğitimidir. Sol zihni eğitmek için sağ kulağın işlenmiş müzikle eğitilmesi ve zihnin yeni yollar bularak, kendini eğitmesidir. Bu durum, müzikteki alçak ve yüksek frekanslar sayesinde gerçekleşir. Kulaklık yardımıyla gerçekleştirilen bir eğitimdir. Berard metodu, uygulamalarda 30′ar dakikalık dinletiler halinde yapılır. 20 kez süreklilik taşıyacak şekilde dinletilere devam edilir. 10 günde, en az 3 saat ara ile 2 kez uygulama yapılabildiği gibi günde bir kez olarak eğitim 20 günde de tamamlanabilir.


Berard Metodu uygulaması için 3 yaşından büyük olmak yeterlidir. Çocuklarda, dikkati yoğunlaştırır, algıyı yükseltir, dil öğrenmeyi kolaylaştırır, okuma ve konuşma becerisini yükseltir. Yetişkinlerde ise hafızayı güçlendiği bilinmektedir. Özellikle isim ve yüz hafızasına önemli katkı sağlamaktadır. Guy Berard kendine Berard Eğitimini uygulayarak isim ve yüz hafızasını ve zihnini zinde tutmuş ve 98 yaşına kadar sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmiştir. Ayrıca dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır, stresi büyük ölçüde azaltır ve endişelerle baş etmeyi sağlar.


Berard İşitsel Algı Eğitiminin temeli, çevreyle iletişimimiz ve günlük hayatta başarılı olmamız dışarıdan gelen sesleri nasıl algıladığımıza bağlıdır ilkesine dayanır. Sağ kulağın önemini keşfeden Berard, sağ kulak konuşmadaki çabuk algılamayı sağladığından öğrenmedeki en önemli unsurdur. Bundan yararlanarak uygulanan bu eğitim, kişinin zihin kapasitesini arttıracaktır. Ek olarak özel eğitim alan ve otizmli öğrencilerin anne babalarının ve öğretmenlerinin Berard eğitiminden sonraki ifadeleri şunlardır:


 • İtaat etme yükseldi.
 • İşbirliği arttı.
 • Ödevlerini (eskiye oranla) yapma isteği daha iyi.
 • Yazma ve konuşmada ifade yükseldi.
 • Özgüven arttı.
 • Daha kolay hatırlıyor.
 • Uykusu düzeldi.
 • Direnç azaldı.
 • Arkadaşlarıyla iletişim ve geçim çok iyi oldu.
 • Konuşurken bizi dinlediğini anlıyoruz.
 • Çalışırken odaklanması çok iyi oldu.
 • Verilen komutlara uyması çok iyi oldu.
 • Dinlerken örneğin giyinme becerisi de yükseldi.
 • Dikkatini birkaç çalışma üzerinde odaklayabilmeyi ve değiştirebilmeyi öğrendi.
 • Eğitime koyduğu direnç kırıldı.
 • Çalışırken ortaya çıkan strese karşı dayanıklılık çok iyi oldu.
 • Okuma ve konuşma becerisi yükseldi.
 • Okulda ve evde yaşadığı endişe ve korkular azaldı