Zor Öğrencilerle Başa Çıkma

        Öğretmenin mesleğini yapmasını zorlaştıran her öğrenci zor öğrencidir. Zor öğrenciler sayıları az olmasına karşın öğretmenin zamanının ve enerjisinin yarısından çoğunu alan öğrencilerdir. Bu seminer zor öğrencileri belirleme ve onlarla baş edebilmek için gerekli donanımları kazandırmaya yöneliktir.

Kurum İçi İletişim

Kurum içi iletişim, iş yaşamının sağlıklı yürütülebilmesi için önemlidir. Bu eğitimde iletişimin temel prensiplerini öğrenilmesi ve iletişim becerilerinin arttırılması hedeflenmiştir.  

İş Yaşamında Verimi Artırma

İş yaşamında verimin artması kurumun başarısını arttırdığı kadar çalışanların motivasyonlarının da yükselmesini sağlamaktadır. Bu eğitimde iş yaşamında verimi arttırmanın yolları ve bunu iş yaşamında uygulayabilme konusunda pratik bilgiler üzerinde durulacaktır.

İş Yaşamında Motivasyon

İş yaşamında motivasyon gerek iş verimini arttırma gerekse çalışanların kendilerini başarılı hissetmeleri için gereklidir. Bu eğitimde katılımcıların motivasyon kaynaklarını öğrenmeleri ve kişisel motivasyonlarını yüksek tutabilme becerileri kazanmaları hedeflenmiştir.

Zor İnsanlarla Başa Çıkma

Zor insanlar hayatımızın her noktasında karşımıza çıkarlar. Bu insanlar çalışma şevkimizi kırabilir. Bu eğitime katılanlar zor insanlarla başa çıkmak için gerekli pratik bilgileri kazanacak ve yaşamda bu insanlara karşı daha donanımlı hale geleceklerdir.

Tükenmişlik Sendromu ve Çalışanlara Etkisi

Hepimiz zaman zaman kendimizi tükenmiş hissederiz. İşe gitmek istemeyiz, iş yerinde verimimiz düşer veya sabah yataktan sürünerek kalkarız. Bu durum tükenmişlik sendromu olarak adlandırılır. Bu eğitime katılanlar tükenmişlik sendromunu her yönüyle öğrenecek ve kendini tükenmiş hissettiğinde neler yapması gerektiğinin bilgilerini kazanacaktır.

Yanlış Kararlar Nasıl Alınır?

            Aklınıza gelen kötü bir şeyin başınıza gelmesi 6. Hissinizin kuvvetli olması ile mi alakalıdır? Ya da geçen hafta üç kez bozulan klimanızın bu hafta bozulma ihtimali daha mı azdır? Sadece matematikten iyi notlar alan çocuk mu çok zekidir? Beynimizin zamanında mantıklı gibi görünen ancak yanlış sonuçlara ulaşmamızı ve bunun bir sonucu olarak kararlarımızın kalitesini olumsuz olarak etkileyen defoları vardır. Bu seminerin amacı bu defoları fark etmek ve engellemek için gerçek hayatta uygulanabilecek becerilerin anlatılmasıdır.

Beş Dakikada İnsanları Tanıma

            Bazen anlatılanın içeriğinden bağımsız olarak beden dili, ses tonu, postür, hatta bakılan yön bile bir kişi hakkında bilgiler verir. Bu eğitimin amacı yeni tanışılan insanların özelliklerini anlama, eski dostların ise davranışlarını yorumlama konusunda becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Aile içi İletişim ve Problem Çözme

            Bu seminerin amacı, sağlıklı ve huzurlu bir ailede yaşamı direkt olarak etkileyen iletişimin kaliteli ve açık olması yönünde yolların anlatılması ve kalıcı problem çözme yollarının değerlendirilmesidir.

Öfke Yönetimi

Öfke kontrolü zor bir duygudur. Öfkelendiğimizde bu öfkeyi kontrol edebilmek bize güç kazandırır. Öfkeyi kontrol edemediğimizde ise haklıyken haksız duruma düşeriz. Bu eğitime katılanlar kendilerinin öfke durumunda ki tepkilerinin farkındalığını yaşayacak ve bu öfkeyi kontrol etmek için neler yapmaları gerektiğini öğreneceklerdir.

Etkin Liderlik

İş yaşamında takım ruhu önemlidir. Etkin liderlik becerisi olan bireyler gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamlarında bu becerilerini kullanarak başarı çıtalarını yükseltecek, takımını da bu çıtaya çekecektir. Bu eğitimi alan kişiler etkin liderlik becerilerini öğrenmelerinin yanında bu becerileri hayata uygulamanın pratik bilgilerini kazanacaklardır.

İş Yerinde Stresle Başa Çıkma

İş yaşamında stres yaşayan kişiler bir süre sonra iş verimlerinin düştüğün, tahammül güçlerinin azaldığını, çok çabuk öfkelendiklerini ve motivasyonlarının azaldığını hissederler. Bu eğitime katılan kişiler iş yaşamında stres yaratan etkenleri tanıyacak, onları aşmanın pratik yollarını öğrenecek ve giderek stresle daha rahat baş edebildiklerini göreceklerdir.

Kadın Erkek İlişkiler Çelişkiler

            Kadın ve erkekler fiziksel ve ruhsal olarak birbirlerinden farklıdırlar. Bu seminer, beyindeki ve algıdaki bu farklılıkların ve bunların cinsiyet rollerinde yansımalarının kadın erkek ilişkileri üzerindeki etkilerine daha derin bir bakış açısı sağlayacaktır.

Yaşlanmayı Geciktirme ve Alzheimer’ı Önleme

            Yaşlanmayı geciktirmek ve Alzheimer’ı önlemek mümkün. Bu seminerde, sudoku çözmek, kitap okumak, satranç oynamak gibi yapabileceğiniz aktivitelerin faydaları ve beyni nasıl etkiledikleri üzerine detaylı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Ergenlik Çağı Özellikleri ve Ergenlerle İletişim

            Ergenlik çağında çocuklar fiziksel, duygusal ve ruhsal pek çok değişiklikler yaşarlar. Bu değişiklikleri kendileri daha anlamlandıramamışken ailelerin tepkileri bazen bu değişime uyum sürecinin daha da zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu seminerde bu süreç içerisinde yaşanılan değişimler ve ergenlerle iletişim kurmanın püf noktaların açıklanması amaçlanmıştır.

Patronum: BABAM

Aile şirketleri günümüz iş dünyasında önemli bir yere sahiptir ancak aile ile çalışmanın kolaylıkları olduğu kadar zorlukları da vardır. Bu eğitimde şirket sahibi ailenin mensupları ve diğer çalışanlarına iş yerlerinde başarılı olmak için şirket içi iletişim, profesyonel ve aile rollerinin ayrılması ve farklı jenerasyonların birbirlerinden farklı hedefleri ile başa çıkma yolları üzerinde durulacaktır

Velilere yönelik eğitimler:

 • Çocuklarda inatla başa çıkma yolları
 • Cinsel bilgiler ne zaman, nasıl verilmeli?
 • Anaokuluna uyum süreci
 • Çocuğunuzla uyum sağlama yöntemleri
 • Çocuklarda sık görülen ruhsal problemler ve çözüm yolları
 • Çocukların zeka düzeyini artırma
 • Özgüvenli çocuk yetiştirme
 • Çocukluk çağı korkuları
 • Ebeveyn tutumları
 • Öğretmen tutumları
 • Çocukların gelişim değerleri
 • Çalışan Anne Olmak
 • Ev-İş Dengesi Kurma
 • Ergenlik çağı özellikleri ve ergenlerle iletişim